Eiendomsservice

Eiendomsservice

Vi kan utføre alt innenfor vaktmestertjenester. Hver uke gjør vi vaktmesterjobben i boligsameier, borettslag og næringsbygg over hele Bergen. Vi har gode fagfolk som behersker mange områder, og for å sikre kvaliteten på alt vi leverer har vi vår egen kvalitetsinspektør.

I tillegg til våre egne medarbeidere har vi en rekke dyktige underleverandører som vi har funnet frem til over tid. Når du arbeider med vedlikehold av bofellesskap gjennom mange år, og er avhengig av fornøyde kunder, lærer du mye om hvem som gjør en god jobb.

De rørleggerne, elektrikerne, glassmesterne, snekkerne, malerne og murerne vi samarbeider med vet vi leverer kvalitet. Vi har også gode serviceteknikere på vaskerimaskiner, callinganlegg og fyringsanlegg. Sammen kan vi levere stort sett alle tjenester et borettslag eller sameie har behov for.

Unrecognizable gardener having a break

Tilsynsplan

Du skal vite hva du kjøper av oss, og hva vi forplikter oss til å gjøre. Derfor legger vi mye arbeid i å utarbeide en tilsynsplan spesielt for hver enkelt eiendom. Tilsynsplanen beskriver i detalj det arbeidet vi skal gjøre for deg etter avtalen vi har. Den forplikter vi oss på.

Rådgivning

Det er ingen spøk å sitte i styret for en bygård eller et sameie. Du kjenner deg sikkert igjen hvis vi sier at det ikke er lett å vite om fyrkjelen er god eller dårlig. Om heisen holder mål, eller om vinduene bør skiftes nå. Hva er egentlig riktig å gjøre?

Vedlikehold

Det meste her i verden forfaller, ikke minst eiendommer og boliger. Men godt vedlikehold forlenger levetiden og kan spare store beløp.

Som profesjonelle vaktmestere lever vi av å drifte og vedlikeholde eiendom.

Håndverkertjenester

Som en profesjonell vaktmesterbedrift har vi mange slags håndverkere ansatt, og antallet øker stadig. Bygningsarbeider, rehabilitering og omfattende vedlikehold er helt kurante arbeidsoppgaver for oss.

Subscribe to get 15% discount