Sikkerhet

Sikkerhet

Det er styret som har ansvar for helse, miljø og sikkerhet i et bofellesskap, og det gjelder klare regler for hva som skal gjøres.

Vi har utarbeidet en egen HMS perm. Vanlig pris på en slik perm er gjerne mange tusen kroner, men våre kunder får den gratis. Vi bistår gjerne med HMS-inspeksjonen.

Safety helmet and safety harness at a construction site

Brannsikring

Vi trenger neppe å fortelle noen at brannsikring er viktig. Men dessverre blir livsviktige oppgaver som branntetting, kontroll, rapportering av brannfarlige forhold, inspeksjon og test av røkvarslere og brannslukningsapparater alt for ofte utsatt til det er for sent. Gjør det i dag!

VVS

I boliger med mange leiligheter er mulighetene for kostbare vannskader store hvis noe går galt ett enkelt sted. Ofte kan skadene utvikle seg over lang tid før de blir oppdaget. Det er viktig at alt VVS-arbeid i et bofellesskap utføres av kvalifiserte folk.

Sikring av elektrisk anlegg

Mange er ikke klar over at hver enkelt beboer selv er ansvarlig etter loven for at det elektriske anlegget i egen bolig er i forsvarlig stand. Skulle det oppstå brann på grunn av en feil her kan det i verste fall bety avkortning i erstatningen fra forsikringsselskapet.

Subscribe to get 15% discount